Αντιολισθητικά δάπεδα ειδικών Χρήσεων

Τα δάπεδα ειδικών χρήσεων είναι πιστοποιημένα και διαθέτουν προδιαγραφές για χρήση σε χώρους όπου η απόδοση του δαπέδου πρέπει να είναι άριστη

Τα ποδόμακτρα  ειδικών χρήσεων είναι πιστοποιημένα και διαθέτουν προδιαγραφές για χρήση σε χώρους όπου η απόδοση του δαπέδου πρέπει να είναι άριστη σε δείκτες που αφορούν την ολισθηρότητα, την ασφάλεια, την αθλητική επίδοση και την άνεση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις παρακάτω κατηγορίες: